เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา  2560

 ประมวลภาพประจำปีที่ผ่านมา

     

 

 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรม open house (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรม open house แผ่น2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรม คลีนิกภาษา (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมการอบรมลูกเสือสวัสดิภาพจราจร 2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมเข้าพรรษาอนุบาลแผ่น 2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมเข้าพรรษาประถม (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมตลาดบาทเดียว (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมทัศนศึกษา อนุบาล (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมปีที่1-3 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมตลาดบาทเดียว2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมทัศนศึกษา อนุบาล2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมแม่พระบังเกิด2 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมแม่พระบังเกิด (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมแม่พระบังเกิด4อนุบาล (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมแม่พระบังเกิด3 (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมลูกเสือจราจร (Copy).jpghttp://siamvip.com/managefiles/fileUploads/mht/imgUploads/กิจกรรมเลือกตั้งนักเรียน (Copy).jpg

 
 ภาพยนต์สั้นจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.mht.ac.th