เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 ระบบสอบ NT

ระบบเช็คโอเน็ตรายคน

คู่มือใบสมัคร 

 

 

   
   

 

  เปิดรับสมัครนักเรียน

ประกาศเปิดรับสมัคร ครูสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

 

 ข่าวใหม่/กิจกรรม

เกียรติบัตรแข่งขันเอกชนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ http://esanopec.net/

กิจกรรมรับประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจยกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 21-22 ม.ค.62
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง วันที่ 21 ม.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายจูเนียร์สเกาท์ วันที่ 21 ม.ค. 62
 ประการผลการแข่งขั้นศิลปหัตกรรม สพม.ครั้งที่ 68 ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561/เกียรติบัตรครู/นักเรียน
 ประการผลการแข่งขั้นศิลปหัตกรรม สพป. ครั้งที่ 68 ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 /เกียรติบัตรครู/นักเรียน
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
  กิจกรรม English Camp 2018 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561
 เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พ.ย.2561 / ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2561
  มิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  กิจกรรมนิเทศครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 68 8 กันยายน 2561
กิจกรรมอาเซียน 08 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 14 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพ 09 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ 16 สิงหาคม 2561

กิจกรรมแม่พระบังเกิด 26/06/2561              กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 14-17 สิงหาคม 2561

                          

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมนิเทศครู ประจำปีการศึกษา 2561

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

แข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 68  ประจำปีการศึกษา 2561

   

 

 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

   

 

 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันสุนธรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

 

 ประชุมคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2561

 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2561

จำหน่ายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมมิสซาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.mht.ac.th